Néhány általunk gyártott ablak...
Műemlék jellegű ablakpár Műemlék jellegű íves ablak és üvegfalak a homlokzaton
Minta1 Minta2
Műemlék jellegű kétszárnyú ablak felülvilágítóval Kétszárnyú ablak fehér üvegközti álosztással
Minta3 Minta4
Körablak bukó kivitelben Kétszárnyú aszimmetrikus ablakpár srég felülvilágítóval
Minta5 Minta6
Sorolt egyszárnyú redőnyös ablakok Sorolt egyszárnyú ablakok
Minta7 Minta8
Egyszárnyú ablak mellé sorolt üvegfal Három, vízszintesen tokosztott ablak, -alul kétszárnyú, felül bukó
kivitelben-, egy homlokzaton
Minta9 Minta10
Kétszárnyú ablak Duplex álosztóval Saroksorolt egyszárnyú ablakok, az egyik íves kivitelű
Minta11 Minta12
Ötszögű bukó ablak Duplex álosztással Kétszárnyú ablak két vízszintes és egy függőleges Duplex álosztással
szárnyanként
Minta13 Minta14
Saroksorolt egyszárnyú ablakok redőnnyel Kétszárnyú ablak valódi osztással
Minta15 Minta16
Kétszárnyú ablak íves felülvilágítóval, a felülvilágító valódi osztókkal
körcikkekre osztva Kétszárnyú ablak egy vízszintes Duplek álosztással szárnyanként
Minta17 Minta18
Íves parapetten egymás mellé sorolt egyszárnyú ablakok További képek...
Minta19

„Az ablakok az épület világítására, szellőzésére, a ki- és belátás szolgálata mellett, esetleg fényelzárásra és elsötétítésre, behatolás elleni védelemre stb. szolgálnak. Az ablak fent felsorolt feladatokon kívül az épület külső megjelenésének is egyik fontos eleme.”


(Czagány Ferenc – Czagány Lajos: Épületasztalosipari szerkezetek, 1957)


Ablakok

Az ablak függőleges metszete

Függőleges metszet, csomóponti rajz

A fenti meghatározása az ablakoknak alapjaiban ma is érvényes, csak az elmúlt fél évszázadban az ablakok néhány műszaki tulajdonsága hangsúlyossabbá vált. Korunk követelményei: fokozott hang- és hőszigetelés, szélállóság, légzárás, vízzárás, biztonság, a működtetés kényelmi funkciói, stb. Ne feledjük azt sem, hogy az ablakok a „ház szemei”, s bizony egy gyönyörű szempár ... Figyeljünk arra, hogy az ablakok ne csupán a funkcionális követelményeknek feleljenek meg, hanem alakjukkal, szemnek kellemes arányaikkal, színükkel az épület homlokzatához illeszkedjenek, abba belesimuljanak és mégis annak díszei legyenek. Arról se feledkezzünk meg, hogy az ablakok ugyanakkor otthonunk – a szobák, a nappali, a fürdőszoba és a konyha – részeként is megjelenik, s ezek berendezésével, színeivel és hangulatával is harmonizálnia kell. Végül, de nem utolsó sorban: a fa ablakok élettartama egy emberöltőn is túlnyúlhat, ezért olyan döntést hozzunk, melyet 30 – 50 év múlva sem kell megbánnunk.

Egyszárnyú ablak Kétszárnyú ablak

Az ablakok a szárnyak száma szerint lehetnek egyszárnyúak, kétszárnyúak, három- vagy többszárnyúak. A legyártott ablakok több mint 90%-a egy- vagy kétszárnyú. A többszárnyú ablakok vagy speciális vasalatokkal mükődtethetők, vagy egy- vagy kétszárnyú ablakok tokosztós kombinációjából alakíthatók ki.

Az egyszárnyú ablakok nyitásmódja nyíló, bukó vagy bukó-nyíló lehet. A kétszárnyú ablakok középen felnyílóak vagy középen felnyílóak és bukó-nyílók lehetnek. Egyéb nyitásmódú ablaktermékekre, úgymint emelkedő, billenő, forgó alig akad igény, a toló, harmónika nyitásmódú ablakok pedig speciális vasalatokat igényelnek, melyek relatíve magasabb árai miatt nem kelendőek.

Az ablakok nyitásiránya a bukó ablakok esetén értelmezhetetlen, a nyíló és bukó-nyíló ablakok esetén a definició szerint egyértelmű. A kétszárnyú középen felnyíló ablakok esetén azt kell eldönteni, hogy melyik szárny nyíljon először, s ez adja meg az ablak nyitásirányát. Ha a középen felnyíló ablak esetén a bukó-nyíló funkciót is szeretnénk megvalósítani, akkor az először nyíló szárny egyben a bukó-nyíló is.


Néhány gyakorlati tapasztalaton és józan észen alapuló tanáccsal szeretnénk segíteni abban, hogy milyen nyitásmódú és nyitásirányú ablak mellett döntsenek:

Az leggyakoribb ablakok nyitásmódja és
iránya

Nyitásmódok és -irányok


Az általunk gyártott ablakok működését a SIEGENIA alapbiztonsági vasalatrendszer biztosítja. A vasalatrendszer egykezes működtetést tesz lehetővé. Ettől csak a nagyméretű bukó ablakok gyártásánál térünk el, ahol kedvezőbb áron gyártható a kétkezes működtetésű változat. Alapbiztonságon azt értjük, hogy minden nem bukó nyitásmódú, legalább 481 mm névleges szélességű és 1017 mm-t meghaladó névleges magasságú ablak alsó részén egy biztonsági gombafejes zárási pont található. A vasalat a fenti méreteknek megfelelően hibás működtetés gátlót és szárnyráemelőt tartalmaz. A résszellőző, a nyitáshatároló és a magasabb biztonsági fokozatú vasalatok beszerelését igény szerint elvégezzük.

Fel

©Széplaki Faipari Kft.
Verzió: 0.2.0
Utolsó módosítás:
2008. december 18.

A Széplaki
Faipari Kft. lógója
//Google Analytics